Algemene voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de website en functionaliteiten van www.afvallen.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden.


Definities

De volgende definities worden gebruikt of genoemd in de algemene voorwaarden.

Eigenaar: de eigenaren, tevens rechthebbenden van de website afvallen.com.

Gebruiker: u, de natuurlijke persoon, bezoeker (gebruiker) of rechtspersoon gebruikmakend van de website afvallen.com.

Diensten: het aanbieden van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de website afvallen.com.

Website: alle voor de Gebruiker toegankelijke pagina's op afvallen.com.

Informatie: alle inhoud in de vorm van artikelen, broncode, afbeeldingen en content op de website afvallen.com.


Beperking aansprakelijkheid

De Gebruiker is zich bewust van en erkent dat de Eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die mogelijk direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de Informatie aangeboden op de Website. De Eigenaar heeft het recht, maar niet de plicht om Informatie die beschikbaar is op de Website te verwijderen.


Alle rechten voorbehouden

Afvallen.com verschaft informatie aan haar gebruikers enkel voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag deze informatie enkel voor niet-commercieel gebruik nuttigen. Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten ten aanzien van de webpagina's, de inhoud, beeldmateriaal en andere auteursechtelijk beschermde werken op deze website komen toe aan afvallen.com. Lees meer over het auteursrecht.


Disclaimer

Deze disclaimer wordt verstaan onder, zoals eerder genoemd: de Eigenaar, de Gebruiker, Website, Diensten en Informatie.

Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Informatie is door de Eigenaar met grote zorg en aandacht samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van getoonde Informatie. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content en Informatie op de aan deze Website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Informatie en content of delen daarvan maakt inbreuk op de geldende intellectuele rechten.


Vragen over de gebruiksvoorwaarden

Indien u een vraag heeft over de gebruiksvoorwaarden, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag. .


Alle hierboven genoemde gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke pagina van afvallen.com. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde.

Afvallen.com biedt hulp bij gezond afvallen:

Overgewicht is een gevolg van uw levensstijl, wij richten ons op de oorzaak: uw levensstijl aanpassen.

Voeding, Sport, Diëten

Voeding en sport zijn absoluut de twee belangrijkste elementen van gezond en succesvol afvallen. Welk dieet en welke sport goed samen gaan om gezond af te vallen zijn.. Lees verder

Persoonlijk Advies

Dit advies is gebaseerd op uw huidige levenssituatie, gewicht en doelstelling. Dit advies gaat in op de twee belangrijkste elementen bij afvallen: voeding en lichamelijke beweging. Lees verder

Professionele Begeleiding

Een erkend gewichtsconsulent maakt een uniek, bij jou passend, sport- en eetschema om gezond af te vallen. Uw kans op succes (afvallen en uw streef-gewicht behouden) wordt vergroot. Lees verder

Afvallen.com biedt hulp bij gezond afvallen:

Overgewicht is een gevolg van uw levensstijl, wij richten ons op de oorzaak: uw levensstijl aanpassen.

Voeding, Sport, Diëten

Voeding en sport zijn absoluut de twee belangrijkste elementen van gezond en succesvol afvallen. Welk dieet en welke sport goed samen gaan om gezond af te vallen zijn. Lees verder

Dieet Advies

Dit advies is gebaseerd op uw huidige levenssituatie, gewicht en doelstelling. Dit advies gaat in op de twee belangrijkste elementen bij afvallen: voeding en lichamelijke beweging. Lees verder

Begeleiding

Een erkend gewichtsconsulent maakt een uniek, bij jou passend, sport- en eetschema om gezond af te vallen. Uw kans op succes (afvallen en uw streef-gewicht behouden) wordt vergroot. Lees verder