Privacybeleid afvallen.com

Persoonsgegevens die u opgeeft zoals uw naam, maar ook uw e-mailadres, gebruikt afvallen.com enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Afvallen.com voldoet derhalve aan de privacywetgeving. De regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.


Privacyverklaring

Afvallen.com gebruikt dus enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt. Afvallen.com neemt de door u verstrekte gegevens op in een beveiligd klantenbestand en u geeft toestemming voor het gebruik van uw gegevens om het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, te realiseren. Afvallen.com respecteert de privacy van al haar gebruikers en bezoekers door de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk te behandelen. Wij zullen de door u verstrekte informatie geenszins delen met derden, verhuren, verkopen of op een andere manier verspreiden. Afvallen.com mag uitsluitend persoonsgegevens doorgeven aan derden zoals rechthebbenden, politie, justitie, toezichthouders, de belastingdienst of andere opsporingsinstanties wanneer aan wettelijke verplichtingen moet worden voldaan of een rechterlijk vonnis in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten zoals fraude of oplichting.


Websites van derden

Onze privacy verklaring is enkel van toepassing op afvallen.com en niet van toepassing op internetsites van derden die door hyperlinks op afvallen.com te bereiken zijn. Voor dergelijke websites geldt een andere privacy verklaring die u op de betreffende websites kunt inzien.


Vragen over ons privacybeleid

Indien u een vraag heeft over ons privacybeleid, neem dan direct contact met ons op via de contactpagina en u ontvangt binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.

Afvallen.com biedt hulp bij gezond afvallen:

Overgewicht is een gevolg van uw levensstijl, wij richten ons op de oorzaak: uw levensstijl aanpassen.

Voeding, Sport, Diëten

Voeding en sport zijn absoluut de twee belangrijkste elementen van gezond en succesvol afvallen. Welk dieet en welke sport goed samen gaan om gezond af te vallen zijn. Lees verder

Dieet Advies

Dit advies is gebaseerd op uw huidige levenssituatie, gewicht en doelstelling. Dit advies gaat in op de twee belangrijkste elementen bij afvallen: voeding en lichamelijke beweging. Lees verder

Begeleiding

Een erkend gewichtsconsulent maakt een uniek, bij jou passend, sport- en eetschema om gezond af te vallen. Uw kans op succes (afvallen en uw streef-gewicht behouden) wordt vergroot. Lees verder