BMI (Body Mass Index)

Wat is de BMI (Body Mass Index)?

Met de Body Mass Index (BMI) kan berekend worden of men een gezond gewicht heeft ten opzichte van de lichaamslengte. De BMI kan uitgerekend worden door de volgende formule: het lichaamsgewicht gedeeld door de lichaamslengte in het kwadraat (kg/m²). De BMI wordt gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht, ondergewicht of obesitas. De BMI is betrouwbaar als het gaat om grotere afwijkingen zoals overgewicht en ondergewicht. Maar om te kijken of je net wel of net geen overgewicht hebt is het minder betrouwbaar omdat iedereen een andere bouw heeft en de verhouding van spier-, bot en vetweefsel verschillen per persoon.

Hoe werkt de BMI (Body Mass Index)?

U rekent uw BMI uit door uw gewicht in kg te delen door uw lengte in meters in het kwadraat. Kwadraat betekent dat u uw lengte in meters vermenigvuldigt met zichzelf. Dus voor de duidelijkheid: bent u 1 meter 64 dan u weegt 66 kilo, dan is uw BMI: 66/1.64². Waarbij 1.64² = 1.64*1.64 en dat is 2.69 afgerond. Dan komt u op een bmi van 24.5. De formule is dus Kilogram/lengte².

Over het algemeen is de meest gebruikte maat voor overgewicht de body mass index (BMI): het lichaamsgewicht in kilogram, gedeeld door de lichaamslengte in meters in het kwadraat. Bij een BMI van 19 of minder is er sprake van ondergewicht. Bij een BMI vanaf 19 tot 25 heb je een gewenst gewicht maar met een waarde vanaf 25 is er al sprake van overgewicht. Bij een waarde hoger dan 30 is er sprake van ernstig overgewicht of obesitas. Bij een waarde van 40 of hoger is er sprake van morbide obesitas. Overgewicht of obesitas is een chronisch lichamelijke aandoening die gekenmerkt wordt door een overtollige opslag van lichaamsvet.

Afvallen.com biedt hulp bij gezond afvallen:

Overgewicht is een gevolg van uw levensstijl, wij richten ons op de oorzaak: uw levensstijl aanpassen.

Voeding, Sport, Diëten

Voeding en sport zijn absoluut de twee belangrijkste elementen van gezond en succesvol afvallen. Welk dieet en welke sport goed samen gaan om gezond af te vallen zijn. Lees verder

Dieet Advies

Dit advies is gebaseerd op uw huidige levenssituatie, gewicht en doelstelling. Dit advies gaat in op de twee belangrijkste elementen bij afvallen: voeding en lichamelijke beweging. Lees verder

Begeleiding

Een erkend gewichtsconsulent maakt een uniek, bij jou passend, sport- en eetschema om gezond af te vallen. Uw kans op succes (afvallen en uw streef-gewicht behouden) wordt vergroot. Lees verder