Press ESC to close

Metformine voor gewichtsverlies


Metformine, een veel voorgeschreven medicijn voor de behandeling van diabetes type 2, heeft de aandacht getrokken vanwege zijn potentiële rol bij gewichtsverlies. De belangrijkste functie ervan is het verlagen van de bloedsuikerspiegel door de glucoseproductie in de lever te verminderen en de insulinegevoeligheid in de lichaamsweefsels te verhogen. Uit onderzoek blijkt echter dat metformine ook kan bijdragen aan een bescheiden gewichtsverlies, vooral bij personen met obesitas en insulineresistentie. Verschillende onderzoeken hebben de effecten ervan op het lichaamsgewicht onderzocht, wat aangeeft dat, hoewel het geen op zichzelf staande oplossing is, metformine de inspanningen op het gebied van gewichtsbeheersing kan ondersteunen in combinatie met aanpassingen van de levensstijl, zoals dieet en lichaamsbeweging. Het begrijpen van de mechanismen van metformine en de implicaties ervan voor gewichtsverlies is essentieel voor personen die het gebruik ervan overwegen als onderdeel van hun welzijnsreis.

Kan metformine gewichtsverlies veroorzaken?

Metformine, een medicijn dat voornamelijk wordt voorgeschreven voor de behandeling van type 2-diabetes, is bij sommige personen in verband gebracht met een bescheiden gewichtsverlies. Het werkingsmechanisme omvat het verminderen van de glucoseproductie in de lever en het verhogen van de insulinegevoeligheid in perifere weefsels, waardoor de bloedsuikerspiegel wordt verbeterd. Hoewel gewichtsverlies niet het voornaamste beoogde effect van metformine is, hebben onderzoeken aangetoond dat het kan leiden tot een bescheiden vermindering van het lichaamsgewicht, vooral bij personen met obesitas en insulineresistentie. Gewichtsverlies met metformine wordt vaak toegeschreven aan verminderde eetlust, calorie-inname en verbeterd glucosemetabolisme. U kunt uw stofwisseling controleren met behulp van de BMI-calculator. De mate van gewichtsverlies varieert echter van persoon tot persoon, en niet iedereen kan significante veranderingen ervaren. Het is essentieel op te merken dat metformine alleen onder medisch toezicht mag worden gebruikt, en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten eventuele gewichtsverlieseffecten nauwlettend in de gaten houden. Bovendien blijven veranderingen in levensstijl, zoals dieet en lichaamsbeweging, cruciale componenten van een alomvattend plan voor gewichtsbeheersing.

Hoe helpt metformine bij gewichtsverlies?

Gewichtsverlies met metformine voornamelijk door het verbeteren van de insulinegevoeligheid en het verminderen van de glucoseproductie in de lever. Dit leidt tot een betere controle van de bloedsuikerspiegel en verminderde eetlust, waardoor de calorie-inname afneemt. Bovendien verhoogt het gewichtsverlies met metformine het glucosegebruik voor energie en vermindert het de vetophoping, wat u kunt controleren met behulp van een lichaamsvetcalculator. De effecten op gewichtsverlies variëren echter van persoon tot persoon en moeten voor optimale resultaten worden gecombineerd met aanpassingen van de levensstijl.

 1. Onderdrukking van de eetlust
 2. Verandering van het darmmicrobioom
 3. Geïnduceerde expressie en uitscheiding van groeidifferentiërende factor 15
 4. Beperkt de glucoseproductie
 5. Verbetert de insulineresistentie

1. Onderdrukking van de eetlust

Metformine helpt de eetlust te onderdrukken door indirect specifieke hersenbanen bij de hongerregulatie te beïnvloeden. Het beïnvloedt hormonen zoals leptine en ghreline, die de eetlust en het verzadigingsgevoel onder controle houden. Voor het onderdrukken van de eetlust kunt u fruitsalade gebruiken om af te vallen. Hoewel verminderde eetlust kan leiden tot een lagere calorie-inname en mogelijk gewichtsverlies, kan het bij sommige personen ook gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaken, zoals misselijkheid of diarree. Bovendien kan langdurige onderdrukking van de eetlust leiden tot een adequate inname van voedingsstoffen, mits dit in evenwicht wordt gebracht met de juiste voeding. Hoewel het onderdrukken van de eetlust metformine ten goede kan komen bij het afvallen, is het monitoren en beheersen van de daarmee samenhangende bijwerkingen essentieel. Om bijwerkingen te voorkomen, moet u voor een evenwichtige voeding fruit voor gewichtsverlies in uw dieet opnemen.

2. Verandering van het darmmicrobioom

Metformine kan het darmmicrobioom veranderen door de groei van nuttige bacteriën te bevorderen en tegelijkertijd schadelijke stammen te onderdrukken. Deze verandering zou metabolische processen kunnen beïnvloeden en kunnen helpen bij gewichtsbeheersing. Het verstoren van de balans in het darmmicrobioom kan echter ook leiden tot gastro-intestinale bijwerkingen zoals een opgeblazen gevoel of diarree. Bovendien worden de langetermijneffecten van door metformine geïnduceerde veranderingen in de samenstelling van darmbacteriën nog steeds onderzocht, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over mogelijke implicaties voor de algehele gezondheid. Daarom is het, ondanks de verandering van het darmmicrobioom door metformine, van essentieel belang om eventuele daarmee samenhangende gastro-intestinale problemen te monitoren en aan te pakken en de bredere gevolgen voor de gezondheid in overweging te nemen en vezelrijk voedsel en calciumfruit in uw dieet op te nemen.

3. Geïnduceerde expressie en uitscheiding van groeidifferentiërende factor 15

Metformine kan de expressie en uitscheiding van groeidifferentiërende factor 15 (GDF15) induceren, een eiwit dat geassocieerd is met gewichtsregulatie. Verhoogde niveaus van GDF15 kunnen leiden tot onderdrukking van de eetlust en een verhoogd energieverbruik, wat mogelijk kan bijdragen aan gewichtsverlies. Hoewel dit mechanisme veelbelovend is voor het beheersen van zwaarlijvigheid, vereisen de precieze effecten van verhoogde GDF15-waarden op de algehele gezondheid en het metabolisme verder onderzoek. Om dit gedoe te voorkomen, kunt u zomerfruit in uw dieet introduceren. Bovendien kan overmatige stimulatie van de GDF15-productie door metformine leiden tot onbedoelde bijwerkingen of complicaties, wat het belang van zorgvuldige monitoring en geïndividualiseerde behandelingsbenaderingen benadrukt.

4. Beperkt de glucoseproductie

Metformine beperkt de glucoseproductie in de lever door de gluconeogenese te remmen, het proces waardoor de lever glucose produceert. Door de glucoseproductie te verminderen, helpt metformine de bloedsuikerspiegel te verlagen, wat gunstig is voor mensen met insulineresistentie of diabetes. Zodra de glucoseproductie is verminderd, rijst de vraag hoeveel calorieën je per dag moet verbranden. Hoewel dit mechanisme helpt bij de controle van de bloedsuikerspiegel en indirect metformine en gewichtsverlies zijn effectiviteit aantoont door het verminderen van bloedsuikerpieken, kan het ook leiden tot mogelijke bijwerkingen zoals maag-darmklachten of lactaatacidose, vooral bij personen met een verminderde nierfunctie. Daarom zijn zorgvuldige monitoring en dosisaanpassingen noodzakelijk om de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van Metformine te minimaliseren.

5. Verbetert de insulineresistentie

Metformine verbetert de insulineresistentie door de insulinegevoeligheid in perifere weefsels te vergroten, waardoor cellen beter kunnen reageren op insulinesignalen en glucose uit de bloedbaan kunnen opnemen. Dit helpt de bloedsuikerspiegel te normaliseren en vermindert de behoefte aan overmatige insulineproductie. Hoewel een verbeterde insulineresistentie kan leiden tot een betere glykemische controle en mogelijk gewichtsverlies, kan metformine ook bijwerkingen veroorzaken zoals gastro-intestinaal ongemak, vitamine B12-tekort of lactaatacidose, vooral bij personen met nier- of leverproblemen. Om al deze bijwerkingen te voorkomen, moet u kunt vitamine C-fruit aan uw dieet toevoegen. Daarom zijn zorgvuldige monitoring en regelmatige gezondheidsbeoordelingen cruciaal voor het veilige en effectieve gebruik van metformine bij het beheersen van insulineresistentie.

Metformine dosering voor gewichtsverlies

De dosering van metformine voor gewichtsverlies varieert afhankelijk van de leeftijd, de algehele gezondheid en de ernst van de insulineresistentie of diabetes. De typische startdosis voor personen van 17 jaar en ouder is 500 mg tot 850 mg een- of tweemaal daags bij de maaltijd. De dagelijkse doseringen kunnen echter oplopen tot 2000 mgafhankelijk van de individuele reactie en tolerantie.

Bij milde tot matige insulineresistentie of diabetes kan het raadzaam zijn om met een lagere dosis te beginnen en deze in de loop van de tijd geleidelijk te verhogen om bijwerkingen zoals maag-darmklachten te minimaliseren. Een typisch regime houdt in dat u begint met 500 mg één- of tweemaal daags en verhoog de dosis met 500 mg per week of om de week tot de gewenste dosis of de maximaal verdraagbare dosis is bereikt.

Voor gevorderde gevallen of personen met ernstige insulineresistentie of diabetes kunnen hogere doses Metformine noodzakelijk zijn. In dergelijke gevallen kunnen doses tot 1000 mg of zelfs 2000 mg tweemaal daags kan worden voorgeschreven onder strikt medisch toezicht en controle op mogelijke bijwerkingen.

Het is van cruciaal belang om een ​​beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen voordat u de dosering van Metformine voor gewichtsverlies start of aanpast, omdat zij persoonlijke begeleiding kunnen bieden op basis van individuele gezondheidsbehoeften en overwegingen. Bovendien zijn regelmatige controle- en vervolgafspraken essentieel om een ​​veilig en effectief gebruik van Metformine te garanderen. Als u een afslanktraject wenst, kunt u het 7-daagse dieetplan voor gewichtsverlies raadplegen.

Metforminedosering voor gewichtsverlies bij niet-diabetes

De dosering van metformine voor gewichtsverlies bij niet-diabetische personen varieert afhankelijk van de leeftijd, de algehele gezondheid en de doelstellingen voor gewichtsbeheersing. Voor volwassenen zonder diabetes die op zoek zijn naar gewichtsverlies, is een typische startdosis Metformine doorgaans 500 mg tot 850 mg een- of tweemaal daags bij de maaltijd.

Voor mensen met milde insulineresistentie of obesitas-gerelateerde problemen neemt de dosering van metformine voor gewichtsverlies in de loop van de tijd geleidelijk toe, wat kan worden aanbevolen om mogelijke bijwerkingen zoals maag-darmklachten te minimaliseren. Een gebruikelijke aanpak is om te beginnen met 500 mg één- of tweemaal daags en de dosis te verhogen met 500 mg per week of om de week totdat de gewenste dosis of de maximaal verdraagbare dosis is bereikt.

Het is belangrijk op te merken dat het gebruik van Metformine voor gewichtsverlies bij niet-diabetische personen als off-label wordt beschouwd, wat betekent dat regelgevende instanties het niet specifiek voor dit doel goedkeuren. Het gebruik van metformine voor gewichtsverlies moet worden besproken met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die persoonlijk advies kan geven op basis van individuele gezondheidsbehoeften en -overwegingen.

Hoe effectief is metformine voor gewichtsverlies?

Metformine en gewichtsverlies is het probleem dat vooral wordt gezien bij personen met insulineresistentie, prediabetes of aan obesitas gerelateerde aandoeningen. Het belangrijkste werkingsmechanisme is het verminderen van de glucoseproductie in de lever, het verbeteren van de insulinegevoeligheid en het bevorderen van de glucoseopname door perifere weefsels. De effecten van gewichtsverlies metformine kunnen leiden tot een betere controle van de bloedsuikerspiegel en een bescheiden gewichtsverlies. Uit onderzoek blijkt dat Metformine individuen kan helpen gemiddeld 1-2 kilogram (2-4 pond) te verliezen over een aantal maanden, vooral in combinatie met veranderingen in levensstijl, zoals een dieet en lichaamsbeweging.

De effectiviteit van gewichtsverlies met metformine varieert echter van persoon tot persoon en de resultaten kunnen voor iedereen minder significant zijn. Bovendien is de omvang van het gewichtsverlies dat met alleen Metformine wordt bereikt over het algemeen bescheiden vergeleken met andere gewichtsverliesinterventies. Om gewichtsverlies te bereiken, kunt u ervoor kiezen om afslankvoedsel te kiezen.

Voors en tegens van metformine voor gewichtsverlies?

Voordelen van metformine voor gewichtsverlies:

 1. Verbeterde insulinegevoeligheid: Metformine verhoogt de insulinegevoeligheid, wat leidt tot een betere controle van de bloedsuikerspiegel en mogelijk gewichtsverlies, vooral bij personen met insulineresistentie of prediabetes, waardoor metformine en gewichtsverlies hand in hand gaan.
 2. Onderdrukking van eetlust: Sommige mensen kunnen een verminderde eetlust ervaren als bijwerking van Metformine, wat leidt tot een verminderde calorie-inname en gewichtsverlies. U kunt ook kiezen voor caloriearm voedsel voor uw afslanktraject.
 3. Metabolische effecten: Metformine kan verschillende stofwisselingsprocessen beïnvloeden, zoals het verminderen van de glucoseproductie in de lever en het bevorderen van de glucoseopname door perifere weefsels, wat kan bijdragen aan gewichtsverlies. Als u ambitieus genoeg bent, kunt u lezen hoe u in 3 maanden 20 kg kunt afvallen.
 4. Veiligheidsprofiel: Metformine wordt over het algemeen goed verdragen en wordt al lang gebruikt bij de behandeling van diabetes, waardoor het een relatief veilige optie is voor gewichtsverlies als het onder medisch toezicht wordt gebruikt.

Nadelen van metformine voor gewichtsverlies:

 1. Gastro-intestinale bijwerkingen: Vaak voorkomende bijwerkingen van Metformine zijn diarree, misselijkheid en buikpijn, wat hinderlijk kan zijn en het gebruik ervan voor sommige personen kan beperken.
 2. Potentiële tekorten aan voedingsstoffen: Langdurig gebruik van Metformine kan in verband worden gebracht met een verminderde opname van bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine B12 en foliumzuur, wat de algehele gezondheid kan beïnvloeden.
 3. Gebrek aan significant gewichtsverlies: Hoewel Metformine tot een bescheiden gewichtsverlies kan leiden, is de omvang van de gewichtsvermindering mogelijk niet zo significant als bij andere gewichtsverliesinterventies, en de resultaten variëren van persoon tot persoon.
 4. Risico op lactaatacidose: Hoewel het zelden voorkomt, kan het gebruik van Metformine het risico op lactaatacidose verhogen, een potentieel ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door hoge concentraties melkzuur in het bloed. Dit risico is groter bij personen met een nier- of leverfunctiestoornis.

Hoewel Metformine bij specifieke personen een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het afvallen, moeten de werkzaamheid en veiligheid ervan zorgvuldig worden overwogen in overleg met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Is metformine voor gewichtsverlies effectief?

Metformine en gewichtsverlies kunnen effectief zijn bij specifieke personen, vooral bij mensen met insulineresistentie, prediabetes of aan obesitas gerelateerde aandoeningen. Het belangrijkste mechanisme ervan is het verbeteren van de insulinegevoeligheid en het verminderen van de glucoseproductie in de lever, wat leidt tot een betere controle van de bloedsuikerspiegel en mogelijk gewichtsverlies. Uit onderzoek blijkt dat het gewichtsverlies met metformine bescheiden is, ongeveer 1-2 kilogram (2-4 pond) over een aantal maanden, vooral in combinatie met aanpassingen van de levensstijl, zoals een dieet en lichaamsbeweging.

De effectiviteit van gewichtsverlies met metformine varieert echter van persoon tot persoon en de resultaten kunnen voor iedereen minder significant zijn. Bovendien is de omvang van het gewichtsverlies dat met alleen Metformine wordt bereikt over het algemeen bescheiden vergeleken met andere gewichtsverliesinterventies. Hoewel Metformine een nuttig hulpmiddel kan zijn voor gewichtsbeheersing in specifieke populaties, moet de werkzaamheid ervan daarom worden overwogen naast andere factoren, zoals de individuele gezondheidsstatus en het naleven van veranderingen in levensstijl. Overleg met een zorgverlener is essentieel voor persoonlijke begeleiding en monitoring.

Wie moet metformine gebruiken voor gewichtsverlies?

Gewichtsverlies met metformine wordt doorgaans aanbevolen voor personen met insulineresistentie, prediabetes of diabetes type 2 die moeite hebben om hun gewicht onder controle te houden door alleen veranderingen in hun levensstijl. Het kan ook geschikt zijn voor mensen met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) en aan obesitas gerelateerde aandoeningen. Bovendien kunnen personen met een hoog risico op het ontwikkelen van diabetes als gevolg van familiegeschiedenis of metabool syndroom baat hebben bij Metformine. Het is echter essentieel om een ​​zorgverlener te raadplegen om de geschiktheid te bepalen op basis van individuele gezondheidsfactoren, en om te controleren op mogelijke bijwerkingen en om een ​​veilig en effectief gebruik van de medicatie te garanderen.

Bijwerkingen van metformine

Hier zijn de bijwerkingen van Metformine uiteengezet in opsommingen:

 • Maagdarmklachten (diarree, misselijkheid, braken, buikpijn, opgeblazen gevoel)
 • Metaalachtige smaak in de mond
 • Verminderde eetlust
 • Lactaatacidose (ernstig maar zeldzaam; gekenmerkt door hoge niveaus van melkzuur in het bloed)
 • Vitamine B12-tekort (leidend tot bloedarmoede of neurologische symptomen)
 • Leverproblemen (zeldzaam)

Expertrecensie over metformine voor gewichtsverlies

Metformine, een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor de behandeling van diabetes type 2, heeft aandacht gekregen vanwege zijn potentiële rol bij gewichtsverlies. Het werkt voornamelijk door de insulinegevoeligheid te verbeteren, de glucoseproductie in de lever te verminderen en de opname van glucose door perifere weefsels te bevorderen. Hoewel uit onderzoek blijkt dat het gewichtsverlies met metformine bescheiden is, vooral bij personen met insulineresistentie of prediabetes, varieert de effectiviteit ervan. Aanpassingen in levensstijl, zoals dieet en lichaamsbeweging, blijven cruciale componenten van een alomvattend plan voor gewichtsbeheersing. Nauwlettend toezicht en regelmatige vervolgafspraken zijn essentieel om de werkzaamheid te beoordelen, mogelijke bijwerkingen te beheersen en veilig en effectief gewichtsverlies met metformine toe te passen. Overleg met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is noodzakelijk om de geschiktheid en gepersonaliseerde behandelbenaderingen te bepalen op basis van de individuele gezondheidsstatus en behandeldoelen.

Referenties

“De rol van metformine bij mensen met overgewicht en obesitas zonder diabetes: een systematische review en netwerkmeta-analyse.” en PubMed. Betreden op 17 maart 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30511328/.

Yerevanian, Armen en Alexander A. Soukas. en “Metformine: mechanismen bij menselijke obesitas en gewichtsverlies.” NCBI. Betreden op 17 maart 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6520185/.

Veelgestelde vragen

Waarom veroorzaakt metformine gewichtsverlies?

Metformine draagt ​​bij aan gewichtsverlies door de insulinegevoeligheid te verbeteren, de glucoseproductie in de lever te verminderen en de glucoseopname door perifere weefsels te bevorderen. Bovendien kan het leiden tot verminderde eetlust, wat resulteert in een lagere calorie-inname. Deze mechanismen helpen bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel en maken een bescheiden gewichtsvermindering mogelijk.

Is langdurig gewichtsverlies mogelijk met metformine?

Gewichtsverlies op lange termijn met Metformine is mogelijk, vooral in combinatie met veranderingen in levensstijl zoals dieet en lichaamsbeweging. Hoewel de omvang van het bereikte gewichtsverlies van persoon tot persoon kan variëren, kunnen de effecten van Metformine op de insulinegevoeligheid en het glucosemetabolisme in de loop van de tijd een duurzame gewichtsbeheersing ondersteunen.

Kunnen mensen zonder diabetes Metformine gebruiken?

Hoewel Metformine voornamelijk wordt voorgeschreven voor de behandeling van type 2-diabetes, kan het ook off-label worden gebruikt voor bepaalde aandoeningen, zoals polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) en obesitas. De beslissing om Metformine voor te schrijven aan personen zonder diabetes moet echter door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden genomen op basis van individuele gezondheidsoverwegingen en behoeften.

Hoe kunt u Metformine gebruiken om af te vallen?

Om metformine-gewichtsverlies te gebruiken, wordt het doorgaans voorgeschreven in doses variërend van 500 mg tot 2000 mg per dag, afhankelijk van de individuele respons en tolerantie. Het is belangrijk om Metformine bij de maaltijd in te nemen om gastro-intestinale bijwerkingen te minimaliseren en om het gebruik ervan te combineren met aanpassingen van de levensstijl, zoals een dieet en lichaamsbeweging, voor optimale resultaten.

Hoe lang duurt het voordat Metformine werkt?

Metformine begint doorgaans binnen enkele dagen tot weken na aanvang van de behandeling te werken. Het kan echter enkele weken tot maanden duren voordat merkbare verbeteringen in de bloedsuikerspiegel en gewichtsverlies zichtbaar worden. Consistent gebruik van Metformine zoals voorgeschreven, samen met veranderingen in levensstijl, is essentieel voor optimale effectiviteit.

Is Metformine veilig voor gewichtsverlies?

Metformine wordt over het algemeen als veilig beschouwd voor gewichtsverlies als het wordt voorgeschreven door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het kan echter gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaken, zoals diarree of misselijkheid, vooral aan het begin van de behandeling. Nauwlettend toezicht en naleving van voorgeschreven doseringen zijn van cruciaal belang om de risico’s te minimaliseren, waardoor metformine en gewichtsverlies in de toekomst de effectiviteit ervan zullen aantonen.

Is metformine goedgekeurd voor gewichtsverlies?

Metformine is niet specifiek goedgekeurd door regelgevende instanties zoals de FDA voor gewichtsverlies. Het kan echter off-label worden voorgeschreven voor gewichtsbeheersing bij bepaalde personen met aandoeningen zoals insulineresistentie, prediabetes of obesitas. De beslissing om Metformine te gebruiken voor gewichtsverlies moet worden genomen door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Hoe snel val je af met metformine?

De snelheid waarmee u met Metformine afslankt, varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van factoren zoals het startgewicht, de dosering, het dieet en de bewegingsgewoonten. Over het algemeen kunnen individuen gedurende enkele maanden een bescheiden gewichtsverlies ervaren van ongeveer 1-2 kilogram (2-4 pond) bij consistent gebruik van Metformine in combinatie met aanpassingen van de levensstijl.

Kan metformine buikvet verminderen?

Metformine kan bijdragen aan een bescheiden vermindering van het buikvet, vooral bij personen met insulineresistentie of aan obesitas gerelateerde aandoeningen. De effecten ervan op het verbeteren van de insulinegevoeligheid en het reguleren van het glucosemetabolisme kunnen leiden tot algeheel gewichtsverlies, waaronder mogelijk een vermindering van het buikvet. Individuele reacties kunnen echter variëren en aanpassingen van de levensstijl zijn essentieel voor optimale resultaten.

Helpt metformine u bij het afvallen met PCOS?

Metformine kan sommige mensen met polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) helpen gewicht te verliezen door de insulinegevoeligheid te verbeteren en de hormoonspiegels te reguleren. De effectiviteit ervan varieert echter van persoon tot persoon en het gewichtsverlies kan bescheiden zijn. Aanpassingen van de levensstijl, zoals een dieet en lichaamsbeweging, worden doorgaans naast Metformine aanbevolen voor optimaal gewichtsbeheer bij PCOS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *