Press ESC to close

Afmetingen van welzijn

Onderzoeken

De waarde van de gezondheids- en welzijnsindustrie is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Volgens Statista werd de marktomvang van de sector in 2019 geschat op 4,4 biljoen dollar en zal deze in 2025 meer dan zes biljoen dollar bedragen. Uit het rapport blijkt ook dat het zakelijke welzijnssegment een van de snelst groeiende is, met een voorspelde waarde van 93,4 miljard dollar in 2027. Ongeveer 13% van de Amerikaanse werkgevers bood ter plaatse massagetherapiediensten aan, en 25% bood gewichtsverliesprogramma’s aan aan hun personeel.

Ondertussen stelt het Global Wellness Institute op wereldschaal dat welzijn in 2020 5,1% van de economische productie in de wereld uitmaakte. Volgens het rapport zag de mondiale welzijnseconomie in 2020 een waarde van 4,4 biljoen dollar, tegen 4,9 biljoen dollar. in 2019. Met de terugkeer naar de normaliteit verwacht de instelling echter een jaarlijkse groei van 9,9% van ongeveer $7,0 biljoen in 2025.

Eén ding is duidelijk: de gezondheids- en welzijnsindustrie is een integraal onderdeel van de wereldeconomie en ons leven. Helaas is men zich onvoldoende bewust van de reikwijdte van de sector. Veel mensen denken dat welzijn gaat over gezond eten, voeding, lichaamsbeweging en gewichtsverlies. Hoewel dit belangrijke aspecten van welzijn zijn, zijn ze slechts een van de vele andere segmenten die persoonlijke verzorging en schoonheid, mentaal welzijn en welzijn op de werkplek omvatten, en nog veel meer.

Dit artikel richt zich op het bespreken van de verschillende dimensies van welzijn. We beginnen echter met het onderzoeken van de voordelen van welzijn na een gedetailleerde definitie van welzijn en de term die daar het dichtst bij komt: welzijn.

Wat is welzijn en waarom is het belangrijk?

Volgens The Canadian Veterinary Journal is welzijn de toestand van een gezonde levensstijl, en is het doel van welzijn het verbeteren van het welzijn. Het beoefenen van welzijn is meer dan niet ziek worden. Het verwijst naar alle processen die betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van een persoon.

Dit is waarom welzijn een cruciaal onderdeel is van ieders leven:

 • Wellness verbetert het zelfrespect en de lichamelijke gezondheid
 • Wellnessprogramma’s omvatten fitnesslessen en andere activiteiten die helpen bij het gevoel van eigenwaarde. Volgens de Universiteit van New Hampshire kan bij dertig minuten aërobe oefening bèta-endorfine vrijkomen, waardoor u zich goed voelt en uw welzijn verbetert.

 • Wellness verbetert de productiviteit
 • De Society for Human Resource Management (SHRM) is een orgaan dat zich inzet voor het verbeteren van het welzijn van werknemers en hun werkgevers. Bij het evalueren van de rol van welzijn in de bedrijfswereld ontdekten ze dat 90% van de bedrijfsleiders het erover eens is dat welzijn essentieel is voor de prestaties en productiviteit van werknemers. Het verhoogt ook het moreel en de betrokkenheid van medewerkers en waarborgt tegelijkertijd hun veiligheid in de werkomgeving.

 • Het verlaagt de kosten van de gezondheidszorg
 • De mondiale zorgkosten blijven stijgen, waarbij Amerikanen enorm veel geld uitgeven aan ziekenhuisbezoeken en hoge verzekeringspremies. Helaas zullen deze kosten niet stoppen met stijgen als gevolg van de bevolkingsgroei, de vergrijzing en het steeds vaker voorkomen van ziekten en ongelukken. Welzijnsprogramma’s hebben bewezen effectief te zijn in het verlagen van de gezondheidszorgkosten voor individuen.

 • Wellness helpt relaties te bloeien
 • Welzijn kan de sociale interacties van een individu verbeteren en omgekeerd. Northwestern Medicine-psycholoog Sheehan D. Fisher is van mening dat sociale steun sterk correleert met geestelijke gezondheid en welzijn.

  Houd er rekening mee dat welzijn vergelijkbaar is met verschillende welzijnsdefinities en in specifieke contexten hetzelfde kan betekenen.

  Wat zijn de 8 dimensies van welzijn?

  Hoewel welzijn een toestand van lichamelijke gezondheid, goede voeding en gewichtsbeheersing inhoudt, houdt deze term meer in dan dat. Debbie L. Stoewen schrijft in de Canadian Veterinary Journal: “Welzijn vereist goed zelfbeheer, voor onszelf en voor degenen om wie we geven en die om ons geven.” Mensen bereiken welzijn als ze in hun beste belang handelen door middel van zelfregulering, zelfbewustzijn en het cultiveren van positieve gewoonten.

  Er zijn acht dimensies van welzijn. Deze dimensies verwijzen naar de verschillende manieren waarop een individu kan werken aan het bereiken van een optimaal, alomvattend welzijn. Elke dimensie lijkt op verschillende stukjes die een complete puzzel vormen. Hoewel individuele puzzels verschillend zijn en deze dimensies niet in dezelfde verhouding hebben, moeten ze allemaal tot op zekere hoogte aanwezig zijn om het algehele welzijn te garanderen.

  Dit zijn de acht dimensies van welzijn:

  1. Fysiek welzijn

  Fysiek welzijn richt zich op het ontwikkelen van gewoonten en het handhaven van een levensstijl die de fysieke gezondheid verbetert. Volgens het Grand Rapids Community College (GRCC) omvat het “een verscheidenheid aan gezond gedrag, waaronder voldoende lichaamsbeweging, goede voeding en het zich onthouden van schadelijke gewoonten zoals drugsgebruik en alcoholmisbruik.” Het omvat het leren over ziekten en hun symptomen en het ontwikkelen van strategieën om deze te voorkomen of te beheersen.

  Om optimaal welzijn te bereiken, moeten individuen deze gewoonten ontwikkelen:

 • Adequaat beheer van slaap en arrestaties
 • Ongevallenpreventie door het gebruik van helmen, veiligheidsgordels, enz
 • Vroegtijdige detectie van ziekten
 • Lichamelijke oefeningen
 • Gezond eten met maaltijden rijk aan fruit en groenten
 • Controle van maaltijdporties
 • Matig alcoholgebruik en nultolerantie voor roken
 • 2. Emotioneel welzijn

  Emotioneel welzijn omvat zelfacceptatie en zelfbewustzijn als de sleutels tot een gelukkiger en voller leven. Terwijl zelfbewustzijn introspectie vereist en individuen helpt hun sterke en zwakke punten te beoordelen, impliceert zelfacceptatie tevredenheid over deze sterke en zwakke punten. De School of Health Sciences and Wellness van de Universiteit van Wisconsin definieert emotioneel welzijn als een “gezonde uitdrukking van iemands gevoelens zoals geluk, hoop, liefde, vreugde, verdriet, woede, angst en stress.” Het manifesteert zich ook in de volgende vaardigheden:

 • Tijdsbeheer
 • Stress management
 • Het vermogen om zichzelf te vergeven en met schuldgevoelens om te gaan
 • Optimistische houding
 • Het vermogen om steun te zoeken bij geschikte bronnen en hetzelfde aan anderen te bieden
 • 3. Sociaal welzijn

  Sociaal welzijn omvat het cultiveren van positieve relaties met anderen en de gemeenschap waarmee men omgaat. Mensen die sociaal goed zijn, kunnen een diepe verbinding maken met verschillende individuen via persoonlijkheidskenmerken. Sociaal welzijn omvat ook het vermogen om relaties met andere aspecten van het leven in evenwicht te brengen.

  In een artikel in het tijdschrift van de Universiteit van Oklahoma staat dat sociaal welzijn de emotionele veerkracht bevordert en iemand in staat stelt ‘grenzen te creëren die communicatie, vertrouwen en conflictbeheersing aanmoedigen’.

  Om sociaal welzijn te bereiken, moeten individuen leren hun talenten/vaardigheden te tonen, met anderen te communiceren en deel te nemen aan gemeenschapsopbouw/programma’s.

  4. Intellectueel welzijn

  Intellectueel welzijn heeft een solide relatie met mentaal welzijn. Het verwijst naar het vermogen van een persoon om creatief te denken en innovatieve manieren te vinden om specifieke doelen te bereiken. Als iemand intellectueel goed is, kan hij snel leren en zijn vaardigheden uitbreiden door middel van professionele ontwikkeling. Intellectueel welzijn omvat ook persoonlijke ontwikkeling, ruimdenkendheid, nieuwsgierigheid, gemeenschaps-/culturele betrokkenheid en de ontwikkeling van persoonlijke hobby’s.

  De volgende activiteiten kunnen helpen het intellectuele welzijn te verbeteren:

 • Kranten, boeken en andere documenten lezen die interesse in verschillende onderwerpen wekken
 • Reizen om nieuwe plaatsen en culturen te leren kennen
 • Actief luisteren
 • Creativiteit ontdekken en ervaren
 • 5. Milieuwelzijn

  Er bestaat een diep verband tussen het algehele welzijn van een persoon en de omgeving. Milieuwelzijn omvat alle noodzakelijke processen voor het bereiken van een goede gezondheid door het behouden van aangename en gunstige omgevingsfactoren. De omgeving kan invloed hebben op de manier waarop mensen zich voelen en handelen.

  Milieuwelzijn is zo belangrijk dat niet minder dan 12 miljoen mensen wereldwijd zijn gestorven als gevolg van een ongezonde omgeving.

  Volgens Newport News, “kan iedereen een sterk milieubewustzijn hebben, simpelweg door zijn bewustzijn te vergroten en kenmerken op te nemen die helpen om hun omgeving aangenamer voor hen te maken.”

  Om ecologisch welzijn te bereiken, moeten individuen voor de aarde en hun directe omgeving zorgen door:

 • Het hebben van een schone en nette woonruimte
 • Prioriteit geven aan recycling en afvalvermindering
 • Lopen of fietsen in plaats van motorvoertuigen die waar mogelijk rook uitstoten
 • Sluit je aan bij de strijd tegen geluids-, lucht- en watervervuiling
 • 6. Spiritueel welzijn

  Northwestern University beschrijft spiritueel welzijn als “het vergroten van een gevoel van doel en betekenis in het leven, inclusief iemands moraal en ethiek.” Hoewel dit het ondernemen van religieuze activiteiten kan inhouden, kunnen mensen zonder banden met welke religie dan ook spiritueel welzijn bereiken.

  Hier ziet u hoe mensen kunnen streven naar een optimaal spiritueel welzijn:

 • Dankbaarheid oefenen
 • Anderen helpen en vrijwilligerswerk doen in zinvolle programma’s
 • Meditatieoefeningen zoals yoga
 • Een dagboek bijhouden
 • Genieten van kleine levenspleziertjes, zoals het kijken naar de zonsondergang, het maken van wandelingen in de natuur, etc
 • 7. Beroepswelzijn

  Wanneer iemand beroepswelzijn heeft bereikt, vindt hij vervulling en geluk in zijn bronnen van levensonderhoud of in het werk dat hij doet. Werk betekent hier “betaald deeltijd- en voltijdwerk, onbetaald werk, leerlingplaatsen, stages en vrijwilligerswerk”, aldus het Laborers’ Health and Safety Fund of North America.

  Beroepswelzijn, ook wel beroepswelzijn genoemd, kan worden bereikt door:

 • Carrièremogelijkheden verkennen die het beste aansluiten bij vaardigheden en interesses
 • Een visie hebben en er dagelijks aan werken om deze te verwezenlijken
 • Openheid en het vermogen om nieuwe vaardigheden te leren of van carrière te veranderen, afhankelijk van nieuwe talenten en interesses
 • 8. Financieel welzijn

  Ten slotte is de juiste dimensie van welzijn financiële welzijn. Het verwijst naar de relatie van mensen met hun financiën en hoe goed ze middelen kunnen beheren om aan hun gewenste levensstandaard te voldoen.

  Om financieel welzijn te bereiken, moeten individuen:

 • Zorg voor een bron van bestaan
 • Maak financiële budgetten en houd u eraan
 • Leven binnen hun mogelijkheden
 • Investeer in financiële educatie
 • Zorg voor financiële doelen op de lange en korte termijn
 • Laatste woorden

  Of u nu wilt afvallen of fit wilt blijven, allround welzijn is essentieel voor het behouden van elk gezondheidsdoel. Dus in plaats van zich te concentreren op één onderdeel van het welzijn, zouden individuen een holistische benadering van de gezondheid moeten hanteren door elke dimensie van welzijn te verbeteren.